Förena äventyr, rörelse, meditation och fullständig närvaro

  • "Så noga genomtänkt retreat! Jag kom verkligen ner i varv och kände fullständig närvaro i naturen och på yogamattan"

  • "Ett helt fantastisk retreat som väckte mycket känslor och tankar hos mig, jag tror det var för att jag kände sån fullständig närvaro under mina dagar på Idöborg."

  • "Dagarna på Idöborg är svåra att beskriva med ord. Jag har sällan upplevt ett sånt lugn som infann sig under dessa dagar"